torsdag 9 juni 2011

Välj vad ni vill, bara ni väljer majorietetens förslag

På kommunstyrelsen lägger PO Rapp nu till en andra att-sats i uppdraget till den nya utredningen att de ska fokusera på sjukhusområdet och gamla sjukhusområdet. Tvärt-emot vad som talats om den senaste tiden med att ha en öppen dialog, att lyssna in föreningsliv,osv, så vill majoriteten peka med hela handen. Ägardirektiv, ja tack, men inte föregripa den öppna diskussionen som pågår. Varför ska vi låsa oss vid ett hus på 40-50 miljoner med en kostnad på 6-7 miljoner innan vi vet vad som behövs?
Vi upplevs av majoriteten som jobbiga att vi först klagar på deras otydlighet i ekonomin, men sen också är negativa när de är precisa. Jag jämför med en dialog med ett barn som vill slå en spik i foten. Både iden och genomförandet är båda värda att kritisera?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar