tisdag 14 juni 2011

PO Rapp:s bredsida mot nämnd och förvaltning besvaras

Insändare skickad till Sala Allehanda angående PO Rapps kanske lite oövertänkta kritik mot hela kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning. Han vill väl antagligen mildra fallet för ordförande Eric?
Eric Fylkeson(S) är en på flera sätt begåvad man, och utan tvekan är han majoritetens visionär och poet. Som ordförande och ansvarig för besluten i kultur- och fritidsnämndens vardag är det däremot tyvärr uppenbart att han inte hittat rätt. Ekonomifrågorna har hanterats som en eftertanke och okänsliga uttalanden i media har varit till besvär för hans eget parti och majoriteten i Sala men allra främst, för utsatta aktiva och vanligt folk som fått oroa sig för sin situation på grund av majoritetens lappkast. Det är därför högst olyckligt att kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp förmedlar bilden av en nämnd och förvaltning som inte gör sitt jobb eller inte försökt agera mot detta. Vi i oppositionen har hela tiden markerat vår oro mot hanteringen av Lärkan, Kulturhuset, osv och försökt komma med konstruktiva förslag, där den nu genomförda dialogen med föreningslivet är ett av resultaten. Förvaltningen är jag säker på har gjort sitt bästa för att försöka hitta lösningar på de ogenomtänkta och underfinansierade förslag som majoriteten försöker stressa igenom. Vi är av den uppfattningen att kritiken bör riktas dit den hör hemma; mot ordförandet i nämnden, men också mot Framtid Sala i allmänhet som nu får skörda vad man sått i sitt politiska ledarskap och sin interna kommunikation. Det är inte vår sak att spekulera i vad som inte fungerar i styret men kritiken från PO Rapp är missriktad, djupt beklaglig och vilseledande för medborgarna i Sala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar