söndag 12 juni 2011

Med en avreglerad arbetsmarknad måste trygghetssystemen anpassas

Reflektioner kring tryggheten på arbetsmarknaden, skickat även som insändare till Sala Allehanda:
Jag är en anhängare av privata företag, av avreglering, och av ett litet (men starkt) offentligt Sverige. Men i den arbetsmarknad som vi har idag, med minskad trygghet för den enskilda arbetstagaren, måste också samhället skapa en miljö där en rimlig vardag för alla anställningsformer uppstår. Systemen kring arbete som A-kassa, arbetsförmedling och rehabilitering behöver vara samordnade och skapa en tillvaro där en tillfällig anställning trygghetsmässigt inte ska innebära att den enskilde helt avstår från att kunna planera sitt liv. Vi måste skapa ett samhälle där inte den fasta anställningen är kriteriet för att få tillgång till det som de flesta anser hör till en vuxen medborgares vardag. Självklart ska det vara och kännas lönsammare att ha ett arbete, men ens liv ska samtidigt inte stå och stampa om man är frilansare, projektanställd eller långtidsvikarie. Länge har diskussionen varit onödigt polariserad mellan fack och arbetsgivare, mellan höger och vänster, men i en globaliserad värld måste alla parter lägga prestigen åt sidan och se till helheten. Vi politiker har också vårat ansvar i att fånga upp det som arbetsmarknadens parter inte själva kan lösa, och fatta politiska beslut därefter, och personligen tror jag att LAS och A-kassan behöver utvecklas, och att villkoren för bolån behöver ses över för dem med andra anställningar än den fasta.


Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktigeledamot i Sala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar