onsdag 29 juni 2011

Nyanser av blått

Johan Norbergs artikel i Expressen igår tar upp en tankegång som jag själv tror kan bli aktuell i framtiden. Det efter Alliansen framgångar talats om att vi skulle gå fram med en gemensam lista i kommande val. Det är en intressant tanke, och jag märkte som ny valarbetare i fjol att jag lika mycket förlitade mig på den gemensamma borgerliga arbetslinjen, mm, som argument från det specifikt Centerpartistiska lägret  som frihetstankar när jag argumenterade för vår sak. Men, det finns problem, och det är skiljelinjen mellan konservatism och liberalism. Den skär som en linje genom de borgerliga partierna och utgör en högst relevant delare. En uppdelning i ett konservativt och ett liberalt parti skulle vitalisera den borgerliga politiken, särskilt för oss liberala. Jag kan gissa att en sådan uppdelning idag skulle ge ett konservativt block med kanske 60-70% av dagens alliansröster och resten till det liberala, men allt detta skulle bero upplägget, företrädarna, osv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar