söndag 12 juni 2011

Centerpartiets valmanifest 1964 - fascinerande deja vu

Råkar halka på Centerns valmanifest från 1964 och läser med ökande intresse igenom vad som var partiets ståndpunkter då för 47 år sedan. En del är inaktuellt, en del känns overkligt bekant och en del känns som ideer för framtiden! Jag ska inte förstöra läsningen för er, men här är portalstycket som skulle kunna vara skrivet idag:
Riksdagsmannavalet i höst avgör hur vårt land skall styras.
Den socialdemokratiska regeringspolitiken kännetecknas av ökad maktkoncentration, som ger de enskilda människorna allt mindre inflytande i näringslivet och i styrandet av landet. Centerpartiet vill i första hand bygga samhället på de enskilda människornas egen initiativkraft, verksamhetslust och vilja till ansvar. Denna politik ökar förutsättningarna för en välståndsutveckling till gagn för alla.
Frihet, trygghet, rättvisa är ledande paroller för centerpolitiken.
Ingen kan väl säga att vi i grundidealen har ändrat oss i alla fall, om än vår vardag ser annorlunda ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar