torsdag 9 juni 2011

Strategisk plan för Sala 2012-2014 - kommentarer från KS

Dragning om strategisk budget på dagens kommunstyrelse. Finns mycket att säga och stor
debatt lär det bli på kommunfullmäktige den 22 juni.
Först drog PO Rapp majoritetens förslag och sedan Carola Gunnarsson vårt (alliansens). Hon sätter våra ändringar i relation till deras och förklarar.
Små notiser som kanske inte framgår av pappren.
- Snöröjningen ska bli bättre, 5 cm djup som gräns, intressant är också att prioritetsordningen ska ses över så att de som drabbas värst prioriteras först. Ex: cykelbana före vägbana.
- Pekplattor till KS i höst, KF får dem till nästa år.
- Carola gör det tydligt av att många av de förändringar som genomförs är en fullföljning av processer som alliansen satt igång.
- Salabostäders avkastningkrav kan komma att måsta omprövas/ökas pga ny lagstiftning (måste antagligen få vinst också)
- Ofuki-utredningen kan också komma påverka alla kommunala bolag, om syftena med de kommunala bolagen.
- PO Rapp kopplar neddragningar i cykelledssatsningarna i Sala Södra till att först följa upp KF-beslutet om Sala Damm. Salas Bästa fick uttala sig om varför de inte följer upp sina vallöften. Daniel Ahlins svar var tyvärr inte så tydligt.
- Fackliga yrkanden från Lärarförbundet och Kommunal lästes upp.
- Diskussioner om utbyggnaden av rådhusgatan. Är det problem eller inte?
Den genomgående linjen i vårat alternativ är genomtänkta förändringar med ekonomisk återhållsamhet. En kommuns uppgift är per definition att samordna gemensamma resurser och utöva kontroll. En form av reglerad solidaritet helt enkelt. Alliansens syn på denna solidaritet lägger en stor vikt på respekt för de resurser och ansvar man får från sina medborgare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar