fredag 3 juni 2011

Svaret från ATG - Tempo Ransta fick nej, här är motiveringenJag har skildrat mina försök att hjälpa vår lokala Tempobutik i Ransta att få ATG-ombud här och här. Den 27 maj fick jag svaret från ATG, ett avslag:

Hej Mikael!

Först vill jag klargöra att vi i höstas gjort en omstrukturering av etableringar i Sverige.
Detta innebär att det inte var jag som var hos Tempo i Ransta utan en kollega till mig
som då hade etableringsansvaret i regionen. I dagsläget är det jag som ansvarar för
samtliga etableringar i Sverige.

Förstår jag Din frågeställning rätt, så är det varför Salbohed men inte Ransta, så kommer
här en förklaring till utsättning av ombudskap i Sala kommun som jag ser det:

Redan hösten 1991(20 år sedan) etablerade vi ombudskapet i Salbohed.
Ser vi rent geografiskt, vilket Du undrar över i brevet så ser det ut på följande sätt

Sätter vi Salbohed i origo så är det ca
15,5 km till ICA Kvantum i Sala (i östlig riktning)
23 km till Coop Nära Ramnäs (i sydlig riktning)
23,5 km till ICA Nära Virsbo (i västlig riktning)
29 km till Krylbo Tobakshandel (i nordlig riktning)

Jämför vi med Ransta på samma sätt så är avstånden följande
13 km till Willys i Sala (nordlig riktning)
18,5 km till Tillberga Spelbutik & Bensin (i sydlig riktning)
19 km till Nya Fernas Tobak i Skultuna (i västlig riktning)
21 km till Matöppet i Fjärdhundra (i östlig riktning)

Skulle vi inte ha etablerat i Salbohed hade dess innevånare med omnejd fått avstånd
till närmsta ombud som klart överstigit 2-2,5 mil som vi har som riktvärde för geografisk
etablering.
Vad gäller Ransta har invånarna under 2 mil till närmsta ombud i nästan alla riktningar.

Vidare har vi en begränsat antal Totomater att sätta ut varför vi sedan starten 1987
vid etablering av ombud haft riktvärdet 4.500-6.000 kommuninvånare / ombud.
I Salas fall har kommunen ca 21.500 invånare och 5 ombudskap vilket ger ett snitt på 4.300 invånare.

Detta talar inte för att etablera ytterligare ombudskap i dagsläget. Detta utesluter inte att förändringar
av befintliga ombudskap kan ske och därmed öppna upp för ny prövning av ansökan från Ransta.

Viktigt är att varje ny etablering som ATG gör får lönsamhet, inte bara för ATG, utan också för ombudet.
Startar vi upp ett nytt ombud, skall detta generera ny omsättning och inte bara flytta omsättning från ett ombud
till ett annat och därmed försämra lönsamheten.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsningRaimond Balsner
Etablerare
-----------------------------
ATG
Försäljning och MarknadDirekt: 08 475 24 02
Mobil: 070 641 19 97
Telefax: 0142 340 16
E-post:
raimond.balsner@atg.se
Besök: Hästsportens Hus, Solvalla
Adress: 161 89 Stockholm
Webb:
www.atg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar