onsdag 22 juni 2011

Var står Centerpartiet i Sala och Sverige - tal till kommunfullmäktige


Jag fick nyss äran att hålla Centerpartiets anförande i kommunfullmäktige inför beslutet av Strategisk plan 2012-2014. Här är texten.

Ordförande.
Politik är att VILJA för att citera vad Olof Palme en gång sa. Men politik är också att VÄLJA. Att välja nytt äldreboende ELLER nytt kulturhus. Att satsa på små skolenheter där kvalitet kostar lite extra ELLER skapa stordriftsenheter där barnen är otryggare och får resa längre. I rättvisans namn är valen inte alltid så lätta. Att lägga pengar på Sala Silvergruva ELLER att lägga pengar på Sala Silvergruva.
Att styra är att kompromissa. Att sitta med majoriteten i en kommun innebär INTE att få sin vilja igenom hela tiden, att ta beslut utan debatt, utan motstånd, utan granskning. Kommunalpolitik har alltid varit om att FÖRST undersöka vad man vill göra, öppna för debatt, lyssna in parterna, och SEDAN ta beslut. I den sista fasen, beslutet, så ska majoriteten självklart visa vägen, men i PROCESSEN innan kräver kommunens omsättning på en miljard kronor om året att genomlysningen är maximal och lyhördheten ett signum. SÅ formas en långsiktigt hållbar politik, där spenderandet av samhällets skatter och avgifter sker med försiktighet.
När Centerpartiet vitaliseras och utvecklas upplevs det som obekvämt bland vissa. Centerpartiet är för svenskarna så etablerade att våra traditioner i tider av förändring som dessa misstolkas eller övertolkas.
För att tala klarspråk så har vårt försvar av de boende på landsbygden försökt användas som en kil mellan traditionalister och förnyare. Vår allians med de andra borgerliga partierna har tagits som ett argument för att vår solidaritet skulle ha försvunnit. Det är en konstruerad tankevärld där antiliberaler i främlingsfientliga partier förenas med en försmådd vänster. De saknar de många år av MINORITETSSTYRE där regeringsmakten behölls via förhandlingar med bland annat oss.
Landsbygden FINNS inte längre.
Jag bor i Ransta. Det senaste året har jag pendlat med bil och tåg till Västerås och Uppsala. Jag följer TV-serier och bloggar från USA, hejar på ishockeylag från Värmland och har facebookvänner från Ransta till Istanbul. Allt detta är inget konstigt utan vardag för många svenskar idag, var vi än bor. Fjärran är den tid då vi som parti kunde utgå från att en landsbygdsbo identifierade sig först och främst med Centerpartiet.
MEN, landsbygden finns samtidigt överallt.
Oavsett om vi bor i ett hus på landet eller en lägenhet på Åkra har vi alla situationer där vi upplever ett utanförskap. Att få stå tillbaka för en orättvis stat, samtid eller prioritering. Det kan röra sig om en nedlagd skola, en mormor som inte får rätt vård eller otrygghet som aldrig tas på allvar.
Centerpartiets berättelse har genom historien varit en kamp för den enskildes rätt och möjligheter, för perferins och den lilla människans kamp för självbestämmande, ofta ironiskt nog kanaliserat genom en av de starkaste folkrörelser som Sverige sett i modern tid. Men det är ingen motsägelse mellan självförverkligande och solidaritet. SANN solidaritet växer genom fria val i föreningsliv, i företagande, i frivillighet.
Starka kvinnor med huvudet på skaft har alltid hittat ett hem hos Centerpartiet. I Maud Olofssons avslutande riksdagsdebatt var hon den enda kvinnan som klev upp som representant för sitt parti. Samtidigt leds Ungdomsförbundet, Centerstudenterna och Centerkvinnorna av just kvinnor. Just nu verkar det fullt möjligt att en ung kvinna som representerar det förnyade Centerpartiet också blir vår nya partiledare i september. Framgångssagor föder nya och för en feminist med positiv människosyn är vårt parti ett givet val. Feminismen är en naturlig följd av de liberala, frihetliga värderingar som är vårt livsblod.
Centerpartiet av idag står för en positiv människosyn, för en liten men stark stat som vaktar rättigheter snarare än styr människors vardag. För en gemensam solidaritet om de allra svagaste som måste stärkas. Så länge folk saknar ett hem, så länge barn utsätts för övergrepp, så länge arbetstagare och arbetssökande inte hanteras med respekt, så är det ett misslyckande.
Centerpartiet i Sala lovar att kämpa för
- att ett kulturhus och nya Lärkanområdet ska växa fram i en process som ägs av de som ska använda dem
- att kommunens verksamhet bedrivs hållbart och klimatsmart
- att Sala kommun skapar en stark och konkurrenskraftig strategi för de gröna näringarna
- att vi har en ekonomi i balans där långsiktig hållbarhet går före kortsiktiga effekter
- att valfrihet ska införas så långt som det är möjligt för medborgarna
- att vi inte ska konkurrera med privata verksamheter
- att stödet till folkbildning, bygdegårdar och föreningsliv ska ökas
- att varje skolbarn ska ha närhet till sitt dagis och skola
- att verka för en kollektivtrafik som skapar rimliga arbetstider för pendlare i hela kommunen
- att skapa största möjliga trygghet där vi kan och prioritera de mest utsatta
Genom att ställa frågor och problematisera i politiska församlingar, genom att ge förslag och motionera, genom lägga örat mot marken och lyssna, kommer vi försöka ta vårt ansvar för Salas framtid. Det ansvaret BÖR inte, FÅR inte, KAN inte majoriteten bära ensamt, det är alla här närvarandes gemensamma ansvar. Det är ett stort ansvar och jag känner varje gång vi sitter här att det är lite av en högtidsstund. Jag råder de som lyssnar att rådbråka sig själva vad de kan göra för Sala. JAG vet att JAG gör det varje dag, och jag är ALDRIG nöjd.
TACK herr ordförande, TACK ledamöter, TACK ni som lyssnadeInga kommentarer:

Skicka en kommentar