måndag 27 juni 2011

Partiledarvalet(C): Intervjuer med Anna-Karin och Annie

Jag fortsätter min personliga länksamling inför valet av ny partiledare i Centerpartiet med att länka intervjuer gjorda av Expressen TV med de två huvudkandidaterna, Annie Johansson och Anna-Karin Hatt.
Det som slår mig i intervjuerna är att Anna-Karin Hatt är underskattad, och att Annie ger en väldigt homogen och behärskad bild. Jag tror att i vana och närvaro live vinner Anna-Karin, medan i teoretisk stringens och bland ungdomar så är Annie valet. Anna-Karins utmaning skulle bli att skapa trovärdighet i förnyelsearbetet, så att hon inte blir i någon mening en "ny" Maud. För Annie kan trovärdigheten kring den "klassiska" landsbygdscentern bli det svåra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar