söndag 6 november 2011

Vägen till framgång är genom mannens plånbok?


Noterar att Annie Lööf skriver en gemensam insändare på SvD opinion med finansminister Anders Borg. Försöker minnas när Maud gjorde detsamma. De skrev väl om hur restaurangmomssänkningen ingalunda var ett spel för galleriet, utan att det kommer följas upp noggrant och att det i kombination med lägre arbetsgivaravgifter innebär 25 miljarder kronor som särskilt gynnar ungas chans till arbete (jämfört med väsnterblocket). De är tydliga med att dessa välfärdspengar alltså används för att skapa ny välfärd, i det att unga vuxna ges en värdig vardag och självständig försörjning. DET är välfärd för mig.
Det är också ytterligare ett tecken på Annie's "mode of operation" och Centerpartiets väljarpotential, med smarta artiklar och korspollinering med annan politik och politiker som tillför Centerpartiet positiva värden. Med denna artikel överför hon (viss) ekonomisk trovärdighet och jämbördighet genom kopplingen till Borg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar