lördag 12 november 2011

Räv och rackarspel i regionfrågan

Nu har landstingen i Sörmland, Örebro och Västmanland anmält intresse för att bilda region, utan Uppland. I detta kan man utläsa taktik från de rödgröna landstingen, eftersom Uppland är det mest borgerliga av de fyra som annars varit tänkta att bilda en Mälarregion.
Delvis kan man också fundera på om universitetssjukhusen i Örebro och Uppsala inte vill hamna tillsammans, och om de i allmänhet regionkritiska moderaterna hållit tillbaka de borgerligas agerande i processen så att de rödgröna kunnat ta initiativet. Det är perspektiv som uttryckts i efterdiskussionen av utspelet. S
äkert är att diskussionen och utspelen inte är slut än. Genomgående för regionbildningarna i Sverige har varit att allt kunnat ske och att gamla och nya lojaliteter skapats och brutits. I kärlek och krig, typ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar