söndag 13 november 2011

Skål! Slut med skolnämnd och kommunstyrelsen - men inte (C)

"To all things comes an end"
Även om det inte är så dramatiskt som i det (för mig) klassiska introt till Heroes of Might and Magic IV, så kommer mitt antagande till 2,5 års forskarskola i Geografi i Uppsala, som ska mynna ut i en lic-uppsats, innebära förändringar av rent praktiska skäl. Jag kommer helt enkelt inte kunna vara på två ställen samtidigt. Detta har gällt mitt arbete som gymnasielärare också, men forskarstudierna kommer bli än mer krävande och då är jag inte beredd att ställa in de få pass vi har för nämndemöten. Då mina onsdagar och torsdagar är uppbokade för Uppsala har därmed valet varit enklare (inte enkelt) att kliva av mina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ordinarie ledamot och oppositionsledare i skolnämnden. Detta sker från och med årskiftet.
Jag ska erkänna att även det faktum att våra barn nu kommit in i skjutsa-på-aktiviteter-åldern inte gjort det lätt. Nu blir det lite rimligare, under hösten har det varit politik eller skjutsande var eller varannan dag/kväll. En realitet som gör att jag förstår uttalandet i helgen av en Centerkollega att ska man rekrytera är det bra att sikta in sig på unga eller pensionärer och skippa de medelålders, de har inte tid. Det är tufft att hinna med allt just nu.
Det sagt, så ska jag inte lägga av med politiken. Jag har fortfarande kvar uppdragen som ledamot i demokratiberedningen, Sala Centerkrets, den lokala Centeravdelningen, ersättare kommunala sektionen i Västmanland, och inte minst som kommunfullmäktigeledamot. Det sista är jag fortfarande efter ett år mycket stolt över, det ÄR ett hedersuppdrag att sitta som folkvald.
Så, det finns gott om uppdrag kvar, och jag hoppas kunna bidra mer generellt till lokalpolitiken för mitt parti, och för allmänheten. Men som skolpolitiker och irriterande oppositionspolitiker i kommunstyrelsen, det är snart slut för denna gången. Om jag ska nämna två ur majoriteten som jag i utbytena i kommunstyrelsen respekterar mest, så är det kommunalrådet PO Rapp, för sin humor och prestigelöshet, och Monika Fahrman, för sin integritet. För skolnämndens del så har även Gunnel S. och ordförande Eva varit goda motparter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar