onsdag 2 november 2011

Motion: Ta fram en webstrategi för Sala kommun

Gustaf Eriksson(C) är författare till en motion som jag var med och skrev under och lämnade in på måndagens kommunfullmäktige. Den handlar om att skapa en fullödig strategi för kommunens web- och mediaanvändning:

Ta fram en webbstrategi för Sala kommun

En strategi för hur en organisation i Sala kommuns storlek ska hantera webben och digitala medier borde vara en självklarhet. Tyvärr saknas den, inte bara i Sala utan i många andra företag och organisationer.
Med dagens väl utvecklade tekniska lösningar handlar internetnärvaro endast i liten utsträckning om teknik utan mer om innehåll. Mer om användarnas behov av information och olika tjänster än om man ska programmera i php eller asp.
Dock måste även sådana ”tekniska” frågeställningar som hur man hanterar sociala medier, mobila lösningar och god tillgänglighet även för personer med funktionshinder beaktas.
Dessutom måste kommunen tillgodose de olika förvaltningarnas skilda behov av att kommunicera med sina användare. Skillnaden mellan genomsnittsbesökaren på t.ex Kungsängsgymnasiets sida och Bygg- och miljös sida är förmodligen milsvid vad gäller erfarenhet av webb, förväntningar och behov. För bland annat kommunens skolor gäller dessutom att de finns på en konkurrensutsatt marknad där de måste få möjlighet att visa upp sig från sin bästa sida.
Dessa saker och många fler måste utmynna i en övergripande strategi för hur Sala kommun ska hantera webbnärvaron för alla sina olika verksamheter.

Därför yrkar vi

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samarbete med samtliga nämnder ta fram en webbstrategi för Sala kommun.

Gustaf Eriksson, Centerpartiet
Mikael Jonsson, Centerpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar