tisdag 29 november 2011

Om betygsinflation i Sala och riket

Först kan jag lugna Salaborna med att det här inte förkommer någon utveckling mot glädjebetyg. Precis som i resten av landet sätts betygen generellt sett högre än nationella provens resultat, men tendensen är de senaste åren är snarare att avståndet minskar och att vi generellt sett ligger under rikssnittet i överbetyg. De senaste två årens positiva betygsutveckling kan alltså inte avspisas med att det är luft i betygen, det är en reell förbättring.
Annars har man i riksmedia rapporterat om tex Nossebro skola som på några år gick från en av landets sämsta skolor till att vara i topp. Det visar sig nu att det som skett, utöver en liten positiv ökning, är uppblåsta betyg. Det är förstås bra att man vill satsa på skolan, men förväntningar från förvaltning får inte leda till att de som är centrala för resultatet, lärarna, släpper på handbromsen och sätter felaktiga betyg. I debatten om friskolor är det intressant att notera att Nossebro är en kommunal skola utan konkurrens. Friskolor eller vinstuttag i sig är inte dåligt, det är hur systemet hanteras som är avgörande. Imorgon kommer Jan Björklund(fp) att säga hur han vill åtgärda betygsinflationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar