måndag 28 november 2011

Cykelvägar Ransta - Kumla: beslut i KF

Då togs nyss det slutgiltiga beslutet att Sala kommun avsätter de pengar (2 miljoner kr) som behövs för att den nya cykelvägen mellan Ransta och Kumla ska gå in i slutfasen av planering (avtal med markägare, mm) innan byggnationen startar våren/sommaren 2012. Sedan fortsätter man med Kumla - Sala under 2013 om allt rullar på. Kerstin Michaelsens idella arbete som projektledare kan inte nog betonas, tack till dig igen. Se tidigare debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar