måndag 14 november 2011

Lex Carema? Lagstadga LOV säger jag

Självklart ska man ställa krav på alla utförare av välfärdstjänster, som bland annat Annie, Anders och Kristina skriver om, men det är inte självklart att det är så enkelt att tvinga fram kvalitet. Det är lite som med stödstrumpor och korsetter; det bästa är om man istället ändrar kosten så att de inte behövs. Jag tror fast på att om folk får lättare att rösta med fötterna, så ökar kvaliten. Inför därför lagtvång på att LOV.
Problemet i Carema-fallet är att någon måste hjälpa de gamla och utsatta att "rösta". Anhöriga eller stat måste här gå in och sköta det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar