onsdag 9 november 2011

Det Svenska Kontrollbehovet: avgifter som dödar småföretagandet

Jag fortsätter min serie om de öppna och dolda effekterna av den svenska klåfingrigheten.
Den svenska tillämpningen av EU:s frödirektiv, och egna avgifter, kommer nu med stor sannolikhet slå ut små frödistributörer som står för en mångfald och småskalighet i branchen. Alliansregeringen i allmänhet och det Centermärkta Landsbygdsdepartementet i synnerhet, borde veta bättre. Jag anser att det borde instiftas en allmän devis inom myndighetsutövning och lagstiftande där varje förändring ska förses med en konsekvensbeskrivning för de näringar som berörs, med särskilt fokus på de mest utsatta företagen. Hur stora kommer kontrollavgifterna bli, hur ofta kommer de ske, kan kontroller samordnas med andra verksamheter, osv. I slutändan ska man fråga sig om vinsten är större än förlusterna.
Ett minimumkrav i exemplet ovan vore en differentierad avgiftstrappa där man betalar i proportion till sin verksamhets omfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar