tisdag 15 november 2011

Carema utan LOV är som korallhav utan vatten.

Jag kopplade ett allmänt införande av valfrihetsreformen LOV till Caremaproblematiken igår. Om jag utvecklar mina resonemang: möjligheten för privata aktörer att komma in på vårdmarknaden ger potentiellt två huvudeffekter; att kostnaderna trycks ner pga konkurrens och att (främst kvinnliga) anställda får möjlighet att välja arbetsgivare.
Men kvalitetsmässigt bör rimligtvis den stora vinsten, eller frånvaron av kvalitetsminskningar under kostnadspressen om man är pessimistisk, först när brukarna får chans att välja och byta vårdgivare. Om vårdens kvalitet bara styrs av upphandlingar blir det ett trubbigt instrument i händerna på kommunernas förmåga till god upphandling, vilket man får erkänna inte alltid är den bästa...
Därför tycker jag att vi ska införa LOV. Då kommer varje enskild brukare att potentiellt sett vara en liten upphandlare som röstar med fötterna när man inte tycker att det duger, och då kommer det uppstå granskningsföretag som profiterar på att "upptäcka" bra och dåliga vårdgivare för potentiella kunder.
Det blir ett naturligt "ekosystem" helt enkelt, istället för dagens mono-kulturer.
Noterar med intresse att det är högern som tagit täten i debatten, ytterligare ett tecken i tiden att (S) i ide-debatten står rådlöst t.o.m. på hemmaplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar