måndag 28 mars 2011

Motion: Isbana på Stora Torget i Sala

Denna motion lade jag och Lars Alderfors (fp) på kommunfullmäktige ikväll:
Till Sala kommunfullmäktige


Motion Isbana på Stora Torget i Sala


Stora Torget i Sala är ett stort och generöst utrymme med en hel del outnyttjad potential, särskilt vintertid. Torget är samtidigt ett nav i Salas handelsstråk där människor passerar och möts. På sommaren är det naturligt att sätta sig ner på en bänk eller vid en uteservering, men vintertid gör vädret sitt för att försvåra stilla(sittande) umgänge. På flera håll i vårt land har man anlagt isbanor på stadens centrala torg för att istället erbjuda medborgarna ett sätt att umgås i glatt sällskap. Goda exempel på detta är Lilla torget i Malmö, Kungsträdgården i Stockholm och närmast, på Stora Torget i Västerås. Det finns flera lösningar för själva isbanan som kan bli både en klassiskt spolad variant eller en lättflyttad plastis, beroende på vad som efterfrågas. I exemplet Västerås har en näraliggande sportbutik erbjudit sig att hyra ut åkutrustning. Staden är också ett gott exempel på hur näringslivet i form av Västerås citysamverkan gått in och finansierat genom sponsring, och där föreningsliv haft uppvisningar och arrangemang. Viktigt är att de som verkar kring och engagerar sig för centrum får en central del i utformningen och ansvaret. Ett rimligt förslag är att Sala kommun står för driften medan näringslivet står för de fasta kostnaderna som inköp av bana och konstruktion. Potentiellt kan också kommunens eve¬nemangsstöd för liv och rörelse i centrum bli en del av finansieringen. Vi föreslår att: kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka intresset bland Salas företagare och föreningar för att på Stora Torget i Sala från och med vintersäsongen 2011/12 anlägga en isbana och, om intresse finns, lägga fram ett förslag utarbetat i samverkan med berörda aktörer.


Sala 28 mars 2011


Mikael Jonsson (C)

Lars Alderfors (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar