tisdag 24 januari 2012

Pressmeddelanden 2011

Pressmeddelande (2011-06-29):
Centerpartiet i Sala: Samordna och handla upp kommunens tjänster på landsbygden
De tjänster och åtaganden som kommunerna har idag på landsbygdsorterna är utspridda på flera förvaltningar och bolag, vilket innebär en potential för samordning och kvalitetsförbättring om utförandet istället samordnas geografiskt. Centerpartiet i Sala föreslår i en motion att tjänsterna samordnas och upphandlas lokalt, med mål att skapa arbetstillfällen utanför huvudorten.
- Väggarna mellan förvaltningar och bolag som betalas ur samma kommunala pott måste tas bort när det är en begränsning. Resekostnaderna idag är höga på landsbygden och det lokala perspektivet missas, säger Mikael Jonsson(C), Ransta
- Upphandlingen ska utformas med villkoret att närvaron på orten är hög, till skillnad från idag när känslan är att kommunens utförare ”åker ut” till oss och att de inte alltid ser behoven innan  vi påminner om dem, säger Anna Billman(C), Möklinta
- Pensionärer i behov av extra stöd skulle med vårat förslag få utökade möjligheter till hjälp med tex plogning och handling, säger Christer Gustafsson(C), Västerfärnebo

Anna Billman (C), kommunfullmäktigeledamot i Sala
Gustaf Eriksson(C), kommunfullmäktigeledamot i Sala
Christer Gustafsson(C), ersättare i kommunfullmäktige i Sala
Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktigeledamot i Sala
Anders Westin(C), kommunfullmäktigeledamot i Sala

Kontaktuppgifter:
Mikael Jonsson på  politiskvardag@gmail.com /070-7303421
Motionen finns på:
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html

______________________________
Pressmeddelande (2011-05-26):

Centerpartiet : Lagstadga om miniminivå på service i hela landet

Centerpartiet  vill att medborgare i Sverige oavsett var de bor ska kunna förvänta sig en grundläggande nivå av offentlig och privat service. Ledaren för Centerpartiets förnyelsegrupp för regional tillväxt, It- och regionminister Anna Karin Hatt, berättar tillsammans med lokala företrädare om tanken bakom det förslag som förnyelsegruppen kommer att föreslå partistyrelsen inför stämman i Åre.

- En grundläggande förutsättning för att kunna bo och driva företag är att ha tillgång till både kommersiell service och samhällsservice, säger IT- och regionminister Anna-Karin Hatt (C)

- Oavsett om det gäller mobilt bredband eller hemtjänst så finns det en lägstanivå som samhället ska vara skyldigt att erbjuda alla medborgare i landet, servicenivån i förorten Bäckby eller landsbygdens Möklinta ska inte få prioriteras ned, säger Carola Gunnarsson (C)

- Jag kan i min hemby Ransta se hur viktigt det är med en lokal butik och tankstation, och hur stor saknaden är efter det som fattas, i vårat fall ett ATG-ombud. Även bolag och andra aktörer som ges speciella fördelar av staten ska förväntas etablera sig i hela landet, säger Mikael Jonsson (C)

Anna-Karin Hatt(C), region- och IT-minister
Carola Gunnarsson(C), oppositionsråd Sala och gruppledare för Centerpartiet i SKL

Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktigeledamot Sala


Kontaktuppgifter:
Jonas Johansson, pressekreterare hos Anna Karin Hatt, jonas.johansson@enterprise.ministry.se

Mikael Jonsson på  politiskvardag@gmail.com /070-7303421
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html______________________________
Pressmeddelande (2011-05-15):
Alliansen i Sala (C, M, KD, FP) : Använd MMS och FaceBook för felanmälan
Som ett steg i Alliansens strategi i Sala att utveckla en flexiblare och moderniserad kommun för medborgarna kommer nu en motion om att felanmälningsrutinerna ska erbjuda fler möjligheter med teknikens hjälp. Fel ska kunna fotograferas och skickas in med mobiltelefonen, och kommunen ska utöka sin FaceBook-tjänst till att även innehålla information om när fel uppstått i kommunen.
- Det blir som en total make over för kommunens felanmälan, där folk ska kunna messa in fel när de ser dem. Mobilkamera är något som de flesta har med sig, och med det här hoppas vi att tröskeln för att engagera sig ska sänkas och fler fel ska upptäckas och åtgärdas, säger Mikael Jonsson(C).
- Den utökade FaceBook-tjänsten används redan i Karlstad idag med framgång och allmänt skulle förslagen på ett naturligt sätt kunna integreras med det kommande införandet av medborgarkontor i Sala, säger Andreas Österberg(M)

Mikael Jonsson(C), oppositionsledare skolnämnden och kommunfullmäktigeledamot Sala

Andreas Österberg(M), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunfullmäktigeledamot Sala

Kontaktuppgifter: Mikael Jonsson på politiskvardag@gmail.com /070-7303421
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html
Motionen finns på:
http://politiskvardag.blogspot.com/2011/05/ny-motion-smsa-in-fel-till-kommunen.html
Våra tidigare motioner om att modernisera kommunen kring pekplattor, diskussionsforum och PoLätten finns på:
Kommunens kommande Medborgarkontor finns beskrivet i kommunstyrelsens protokoll:
http://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/11%20Protokoll-kallelser/03%20KS-AU/2011/110322/ksau-arende8-110322.pdf


________________________________
Pressmeddelande (2011-04-29):
Centerpartiet : Föreningar föreslås få ta över utförandet av flaggning

Centerpartiet i Sala har i sin linje att stödja det lokala föreningslivet lagt ett förslag på torsdagens
kommunfullmäktige där föreningslivet ska erbjudas möjligheten att sköta kommunens flaggningar vid högtider och firanden, och få en fast ersättning för detta. Motionen är i anspråkslös anda skriven (nästan) helt med ord på bokstaven f.
- Först formades förslaget från första-april-funderingar. Framdeles framväxte fullt färdigt förslag för föreningars flaggande. Förhoppningsvis firar Framtid-Sala-majoriteten förslagets fördelar, fastslår Mikael Jonsson(C).
Kommunens utgifter för flaggningen, med diverse övertids¬ersättningar, är på tiotusentals kronor per år, vilket gör att förslaget också bör leda till en besparing för förvaltningen.

Mikael Jonsson(C), oppositionsledare skolnämnden och kommunfullmäktigeledamot Sala

Kontaktuppgifter: politiskvardag@gmail.com  / 070-7303421
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html
Motionen finns som officiell handling på
http://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/11%20Protokoll-kallelser/01%20KF/2011/april/kf-inkomnamotioner-110428.pdf
(sida 2-3, notera att det i yrkandet ska stå högtidsdagar och inte endast nationaldagen)

________________________________

Pressmeddelande (2011-03-28) :
Alliansen i Sala (C, M, FP, KD) : Anlägg isbana på Stora Torget i Sala
Alliansen i Sala kommun har lagt fram en motion om att kommunen borde stödja och delta i initiativ till att anlägga en isbana på Stora Torget till nästa vintersäsong. Isbanor i stadens hjärta finns redan som uppskattade nöjen i Malmö, Stockholm och på närmare håll Västerås.
- En isbana skapad i samarbete med föreningsliv och företagarnas Satsa på Sala skulle bli en tillgång för vårt stad och skapa det liv och rörelse som besökare vill ha när de besöker Sala centrum, säger Mikael Jonsson(C).
- Med en isbana kan unga och gamla, stamgäster och passerande turister mötas och umgås en stund över gränserna även under en tid på året då man normalt sett skyndar förbi torget i kylan, säger Lars Alderfors(FP).
Kostnaden för en isbana beror på samverkansformerna och typen av bana, men i motionen föreslås att man följer den modell som använts i Västerås, där kommunen står för driftskostnader och företagarna står för anläggningen samt ordnar sponsring och arrangemang.
Förslaget läggs i en tid då isbanorna plockas ner för säsongen i södra Sverige, men om förslaget ska hinna utredas och finansieras i tid till vintern är det rätt tid nu att ta tag i projektet.

Mikael Jonsson(C), oppositionsledare skolnämnden och kommunfullmäktigeledamot Sala
Lars Alderfors(FP), gruppledare och kommunfullmäktigeledamot Sala

Kontaktuppgifter: politiskvardag@gmail.com / 070-7303421
Pressmeddelandet med länkar finns även på http://politiskvardag.blogspot.com/p/pressmeddelanden.html
Motionen finns på http://politiskvardag.blogspot.com/2011/03/motion-isbana-pa-stora-torget-i-sala.html
Västerås isbana: http://www.vasterascity.com/Isbanan-1151.asp
Kungsträdgårdens isbana: http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=8a02e80789844dd386192708511d1cc2
Västerås Citysamverkan, VD Maria Fors, Mob: 070-532 53 30, maria.fors@vasterascity.com

                                                                        
Pressmeddelande (2011-03-14):
Allianspartierna (M, C, FP, KD) i Sala: Dags att modernisera dokumenthanteringen!
Sala kommun spenderar under en mandatperiod ca 1,6 miljoner kronor på den politiska organisationens dokumenthantering. Till varje möte med nämnd, kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, trycks det upp handlingar som sedan distribueras med post till kommunens ca. 116 förtroendevalda. Detta är inte bara en stor kostnad för Salas skattebetalare, det är också något som påverkar miljön negativt.  Därför föreslår nu Salas Allianspartier i en motion till kommunfullmäktige att systemet för dokumenthantering ska göras om och att läsplattor ska införskaffas till de förtroendevalda.
- Flera andra kommuner håller på, eller står i startgroparna för, att testa sådana här lösningar. Att införskaffa pekplattor till de förtroendevalda i Sala skulle uppskattningsvis kosta ca. 600 tkr, i en engångskostnad, plus vissa kostnader för att bygga upp den tekniska organisationen kring det hela. Klart är dock att Sala kommun kommer att spara både tid och pengar, säger Andreas Österberg, Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
- Miljöaspekten är också viktig. Ibland är sammanträdeshandlingarna på flera hundra sidor och när de ska skrivas ut handlingar till en nämnd eller till och med till hela Kommunfullmäktige så går det åt en hel del papper vilket tär hårt på miljön. Att minska pappershanteringen är en viktigt del i att uppnå målen med Sala Ekokommun och med vårt förslag så skulle nästan all pappershantering inom den politiska organisationen försvinna, fortsätter Andreas Österberg.
För mer information kontakta Andreas Österberg (M)
Tele: 073 73 23 908
E-post: andreas.osterberg@sala.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar