lördag 30 april 2011

Motion angående upphandling av drift av statliga egendomar och verksamheter

Som jag skrev i förra inlägget har jag nu i sista ögonblicket motionerat till riksstämman i Åre i höst. Här kommer min andra motion:

Motion angående upphandling av drift av statliga egendomar och verksamheter

Centerpartiet står för en liten men stark stat, där det offentliga ska driva så få verksamheter som möjligt och istället stå för en fristående kontroll med integritet, som skyddar medborgarnas friheter och rättigheter. Exempel på detta är skolinspektionens fristående roll eller den nya grundlagens ökade möjligheter för högsta domstolen.
I diskussionen om statliga företag som Telia, Vattenfall eller SJ argumenteras det ofta i linje med detta för först bolagisering, vilket redan skett i många fall. Därefter en utförsäljning vilket banar väg för en stat som fristående från egna intressen kan utöva kontroll och lagstiftning kring olika branscher. Problemet med utförsäljning av tex Vattenfall är att man därmed också säljer ut egendomar som Sveriges medborgare kanske långsiktigt vill behålla.
Därmed inte sagt att vi ska göra som vänstern ofta argumenterar och behålla företagen i deras nuvarande form, men det finns en tredje väg och det är att tillgångarna behålls i statlig ägo, men driften av dem upphandlas. På så sätt sköts hanteringen på ett marknadsmässigt sätt och staten får ett ökat avstånd till eventuella egenintressen som att tex plocka ut vinst från elförsäljningen, och kan då mer verka för medborgarnas intressen.
Jag yrkar att
- Centerpartiet verkar för att statliga tillgångar som bedöms ha ett långsiktigt värde för Sverige inte säljs ut.
- Centerpartiet verkar för att driften av dessa tillgångar handlas upp i möjligaste mån

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar