onsdag 4 januari 2012

Insändare: Fungerande skolskjutsar är ett måste

Den kollektivtrafikutredning som lades på KS 1 december får mig nu att till slut skriva av mig om varför en kommun måste vara extra varsam och respektfull inför sina kommuninvånare när man förändrar sin kollektivtrafik. En ändrad rutt kan göra att arbetspendlingen inte fungerar och därmed så måste man flytta.
Att sedan göra förändringar där det är uppenbart att de som kan komma att vinna är vuxna och de som kan komma att förlora är barn, gör att vi måste vara extra vaksamma.

Fungerande skolskjutsar är ett måste
Allianspartierna påbörjade den förändring av kollektivtrafiken i Sala som nu slutförs, och alla parter har varit eniga om att den är avsedd att förbättra situationen i kommunen genom att samordna turer och därmed öka möjligheterna att pendla. Vuxna pendlare kommer få ökade möjligheter att pendla inom och utom kommunen, och därmed kommer Salas attraktivitet att öka, men samtidigt har jag under mina utfrågningar i kommunstyrelsen märkt att barnperspektivet behövt lyftas.
För många som flyttar till kommunen är just tillgången till nära, små landsbygdsskolor en av de viktigaste attraktionerna. Bara i mitt Ransta ser jag hur skolan svämmar över av småknoddar och fler lär det bli. En av huvudpoängerna med förändringen har varit just att samordna skolskjutsar med den reguljära trafiken, men för barnens säkerhets skull måste varje förändring göras med barnperspektiv. Den trafik som kör våra skolbarn ska vara bussar där skolskjuts sker och vuxna får åka med, inte tvärtom. Hållplatser och rutter ska utformas med samma perspektiv. Om föräldrar inte längre ser att den lokala skolan går att kombinera med arbetspendlingen har vi förändrat deras livssituation i grunden.
Jag tror att vi i en framtid kan få en ökande avreglering av kollektivtrafiken i Sverige, men där vi är idag är det fortfarande så att det offentliga samhället ger ett löfte, om än oskrivet, till den som flyttar till en kommun att den nivå som man håller på kollektivtrafiken är en del av ”möblemanget”. Detta är fullt rimligt och det löftet ska förstås inte vi i Sala med vår lockande landsbygd svika. Kampen för en geografisk solidaritet och rättvisa griper över partigränserna och handlar om att inte skapa motsättningar utan mervärden. Låt oss som detta gäller göra gemensam sak och fortsatt driva en kollektivtrafikvision som lyssnar in de som ska använda den.


Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktigeledamot Sala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar