lördag 30 april 2011

Motion angående stöd till ideella föreningar vid etablering av friskolor

Jag har prioriterat det lokala motionerandet och då blivit sen med att skriva ner och skicka in de ideer jag haft till motioner till Centerpartiets riksstämma i höst, men så här den sista dan för deadline:n lämnade jag in två stycken. Den första handlar om stöd i kampen för de små skolorna i landet:

Motion angående stöd till ideella föreningar vid etablering av friskolor

Centerpartiet för en kamp för att bevara mångfalden av små- och mellanstora skolor på landsbygd och i städerna. I många fall finns det ett intresse från lokalsamhället i form av föräldrar och engagerade i bygden att driva verksamheten vidare i privat form när det offentliga inte anser att det klarar av det längre. Trots Centerpartiets kamp för att bevara många, små enheter är det ofta en kamp för att övertyga till och med de politiska alliansbröderna.
Ibland lyckas ideella föreningar och kooperativ samlas och ta steg och ta över driften, men det finns mer som det offentliga skulle kunna göra för att stödja denna övergång. Precis som vid startandet av eget företag så borde det finnas en välutvecklad stödform för när en ideell förening vill ta över driften av en skola så att fler vågar och orkar bevara sin skola och därmed det närsamhälle de vill bo och verka i.
Jag yrkar att
- Centerpartiet verkar för att ideella föreningar ges ett tydligt stöd i lämpliga former när de önskar överta driften av eller vill starta en friskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar