söndag 8 januari 2012

Insändare: Nej till ett geografiskt klassamhälle

En liten incident, som jag ska berätta om senare i vår, kombinerat med mina geografistudier fick det att klicka till i huvudet. Jag borde väl ha suttit och pluggat i eftermiddag, men nu blev det en insändare istället.
Jag tror att begrepp som geografiskt klassamhälle och geografiska handikapp kan bli sätt att definiera vad vi är emot, precis som socialdemokraterna tex definierat sin roll under tidigare (framgångsrikare) decennier.


Nej till ett geografiskt klassamhälle
När busslinjer läggs ner, när vägar missköts, när närsamhällets butiker, mackar och vård läggs ner, när beslut tas i en tankevärld där små avstånd och tät bebyggelse är norm, då har vi ett geografiskt klassamhälle.
Om detta sker, om Agda inte kan handla för att hon inte kan ta en bil till storstaden, om en grön företagare får lägga ner pga beslut långt bort från verkligheten, om barnen inte får bra undervisning för att kommunen tycker att en skola i byn är kvalitet nog, då är dessa medborgare geografiskt handikappade.
Centerpartiet kommer alltid säga nej till att vi skapar och ökar klyftor mellan de som vårdar och brukar vår landsbygd, och de som konsumerar dess produkter och njuter av dess natur. Vi kommer alltid kämpa för att alla former av negativ särbehandling som ignorerar, vidmakthåller eller skapar geografiska handikapp motverkas. Den klassiska devisen att hela Sverige ska leva måste fortsatt gälla om vi inte vill få ett samhälle som faller sönder.
Vi står för en varm liberalism som tror på individens vilja att klara sig själv, men med en baslinje som innebär en liten men stark stat som garanterar att du får en vård, en skolgång och en vardag som fungerar. Alliansens maktposition har inneburit att Sverige tagit många steg för att försvara och rusta Sverige för den globala verklighet som är skoningslös mot aningslös vänsterideologi, men det får aldrig överskugga det mervärde som är gemenskapen mellan stad och land, arbetare och akademiker, gammal och ung. Ett samhälle får aldrig bli mindre än summan av dess medborgare.
Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktige Sala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar