fredag 13 maj 2011

Insändare om Vänstermajoriteten och LOV:en

Var bara tvungen att slänga iväg en liten insändare om hur majoriteten i Sala inte verkar kunna tilltro pensionärer ett förstånd att välja sin vård själva:

Mer valfrihet inom hemtjänsten i Sala, tack

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna målade upp hur illa det skulle gå för medborgare på landsbygden när Apoteket avreglerades men idag kan vi bara i Sala se hur väl det gick, idag har vi tre istället för ett apotek i vår lilla stad, och i en riksbarometer nyligen var Apoteket den populäraste aktören i samhället för närvarande. Inte illa med valfrihet, eller hur? Innan valet hade vi i Alliansen under en tid noggrant förberett och utrett för att kunna införa en lokal valfrihetsreform i år enligt Lagen om Valfrihet, LOV:en. Vi vill att de äldre medborgarna ska få välja vem som ska städa deras rum och vem som vårdar dem intimt. Men där vi idag vi från unga 18-år har rätten att rösta och välja läkare, anser inte vänstermajoriteten i Sala att man i mogen ålder har förståndet att välja sin vårdare. Salas Bästa, som hade LOV:en som vallöfte röstade för halvmesyren där endast städningen handlas upp. Oenigheten verkar total i Framtid Sala när dessutom Vänsterpartiet valde att rösta emot majoritetens eget förslag. Ja, det finns praktiska problem, men det är upp till oss politiker att peka ut färdriktningen och inte gömma sig bakom förvaltningen. Politik är att vilja, eller hur det nu var. Jag kommer fortsätta försvara min tro på att vi politiker inte vet bättre än medborgarna, och en positiv människosyn. Mer makt till folket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar