tisdag 24 januari 2012

C lol - Nu ska vi lyssna än mer i Sala!

Nästa vecka drar jag och Gustaf Eriksson igång, med hjälp av flera ur Sala Centerkrets igång det som är mitt viktigaste projekt hittills som folkvald. Med start i Möklinta på tisdag nästa vecka kommer Centerpartiet resa runt i Sala, på land och i stad, och lyssna in folks behov och berätta/lära ut vad sociala medier är och hur man kan använda dem för att påverka.
Tankarna är många, men i grunden handlar det om "back to basics", att finnas där för folk, att fånga upp deras behov och frågor, och att ge något tillbaka i gammal hederlig folkbildningsanda. Sen om det kommer 3 eller 30 personer på mötena är inte det viktigaste, det viktigaste är att vända eller åtminstone balansera den trend av att de viktiga diskussionerna startas, förs och ger avtryck i de stora städerna. Med en förståelse för de sociala medierna som finns idag kan även landsbygdsborna göra sig hörda och föra samtal som inte hindras av att de som delar landsbygdens utmaningar skiljs åt av större avstånd än stadsbor gör. Läs mer under fliken C lol.
Annons i Sala Allehanda på fredag:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar