måndag 30 januari 2012

Nu får Sala en markanvisningspolicy

Efter diskussionerna ifjol kring olika företags rätt eller inte rätt till mark i Sala, och oklarheterna om hur länge man ska få förvalta marken innan kommunen sas kan ta tillbaka den, har gjort det helt naturligt att vi nu beslutade om en markanvisningspolicy. Vad den gör är att i princip befästa självklarheter, även om formuleringar kring att policyn handlar om att "tillfredsställa marknadens behov" kanske skulle ha balanserats med något om andra begränsningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar