onsdag 4 januari 2012

Kultur = vänster? Underbar artikel i DN

Dagens artikel i DN Kultur om hur kulturutövare generellt sett kopplar ihop sin egen identitet och sitt utövande med vänstern ges en härlig översyn och uppdatering till 2000-talet och snart sex år av borgerligt Alliansstyre. Författaren Bengt Ohlsson skriver klarsynt, rakt och balanserat om varför man inom kulturetablissemanget måste försöka, likt LO, omvärdera sin symbios med makten om man ska fortsätta vara relevanta för samtiden. Självklart kommer kulturyttringar att fortsätta att ske, det är en del av att vara människa, men de utövare som tidigare gas makt av socialdemokratin att delta i socialiseringen av samhället, att vara en del av maktapparaten, inte längre har den rätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar