måndag 30 januari 2012

Politik utan ideologi är som jobbskatteavdrag utan resultat

Nu kan man läsa att de jobbskatteavdrag som varit Alliansens verkliga "key selling point" för många, särskilt för moderaterna, inte går att säkert utvärdera med avsikt på de 120 000 nyskapade jobb som tidigare rapporter talat om. Slutsatsen kan då bli, särskilt om man är för ett samhälle som förvaltar och spenderar medborgarnas pengar så mycket det bara går, att jobbskatteavdragets 70 miljarder (hittills) varit ett stort epic fail.
Det är just därför jobbskatteavdrag, restaurangmoms, vårdnadsbidrag, osv måste säljas på samma sätt som socialdemokrater tidigare sålt barnbidrag, bostadsbidrag, och alla andra utlägg som motiverats av ideologiska skäl när skatten höjts. Tar man bort de ideologiska fundamenten och argumenten från borgerlighetens frihetsreformer -möjligheten att själv i ökad grad hantera sina egna pengar- blir det svårt att argumentera för dem.
Risken är också, som jag skrev i torsdags, att den borgerliga politiken tappar fokus på att vara till för sina medborgare och istället blir en motvillig förvaltare där Excel och årsrapporten är kung.
Utan borgerlighetens balanserande Yang blir vänsterns spenderings-Ying dominant som det var det förra decenniets andra halva, särskilt i den offentliga debatten om än inte i realpolitiken på slutet. Därför måste vi veta varför vi gör det vi gör, och av rätt skäl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar