måndag 30 januari 2012

Nutids-historia: Sala sade nej till Trelänsregionen

Rubriken är en ironisk kommentar till att Landstingsmajoriteten i Västmanland redan tagit beslutet att ge upp försöket att forcera igenom en region utan Uppland, vilket gör att den totala enigheten i Sala MOT en sådan region var historia när beslutet togs nyss. Men ändå ett tecken på att Sala vill ha med Uppland, och värt att läsa igenom om man undrar över Salas behov vid en regionbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar