lördag 28 januari 2012

Juholteffekt kan hjälpa Stefan Löfven

Efter att Stefan Löfven tagit över efter Håkan Juholt har jag sett hur mediadrevet nu hoppat på uppgiften att kartlägga och hitta vinklingar på den nya och "snövita" (enligt socialdemokraterna) s-ledaren.
Det må så vara hur det är med det, men jag tror att jag med många nu delar en känsla att man delvis efter år med  rävjakt på Håkan är lätt immuniserade mot sensationsjournalistik innan vi ens hunnit känna den nye ledaren för det svårt sargade 23-procentspartiet. Vi kan kanske tala om en för socialdemokraterna - och debatten - hälsosam Juholteffekt för en gångs skull. För trots allt finns det politik att tala om också inom politiken, eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar