söndag 4 december 2011

När sköterskan själv får välja - inte kommunal regi

När Arboga kommun väljer att inte längre upphandla äldreboendet Trädgården går det tillbaka i kommunal regi. Jag har tjatat en del om privata alternativ och att valmöjligheter trots allt i längden kan ge kvinnor bättre villkor. Att personalen nu inte vill tillbaka till kommunen är väl ett nog så gott kvitto tycker jag. De föredrar Attendo Care. När jag besökte det privata demensboendet Bryggeriet i Sala fick jag bara goda intryck. Verksamhetschefen Gunnar Forsgren berättade också att man hade fått strama upp en hel del när Attendo tog över för att nå upp till de högre kvalitetskraven. Mer sånt tack, i Västmanland är det efter Arbogas avslut bara Sala och Västerås som har äldreboenden där äldre kan välja utförare. Nu kan det dock vara tvingande lag på gång. Får se hur det fungerar, det vore bättre om fler insåg fördelarna med privata alternativ och ännu mer LOV. Utan den senare är det poänglöst med den tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar