måndag 19 december 2011

Skattehöjning i Sala

Ikväll beslutade vi i kommunfullmäktige om skattehöjning, med 12 öre per hundring, men det är bara fråga om en så kallad skatteväxling. Det innebär att vår totala skatt förblir oförändrad. Det är kommunen som "byter" skatt med landstinget, som tar över kollektivtrafiken (-4 öre) och vi tar över hemsjukvården (+16 öre). På samma sätt justerar landstinget sina skatter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar