lördag 3 december 2011

Föreläsning i Ransta - alla mjölkossor i Västmanland snart borta?

I förrgår hade Christer Gustafsson(C) från Västerfärnebo ordnat så att Stefan Hellstrand (som gått i skola i Västerfärnebo men numera bor i Kil i Värmland) kom till Ransta Nästa Bygdegård och föreläste utifrån sina erfarenheter av hållbar utveckling. Vi var 25 personer som kom till den öppna föreläsningen.
Detta var ingen allmänt hållen information, utan Stefan tog avstamp i sin erfarenhet från mjölknäringen och sitt arbete i sitt konsultföretag Nolby Ekostrategi för att ge ett antal skarpa observationer kring nuläget i Sverige i den diskurs som är hållbar utveckling. Han var inte rädd för att skarpt kritisera en del av det som tas för givet idag och menar att det han kallar för "ingenjörer" har en allt för snäv syn på hur tex djurnäringen belastar miljön. Tekniska endimensionella synsätt dominerar istället för ett systemtänk där man sätter in föroreningar i de system de påverkar och påverkas av. Han menade samtidigt inte att vi "flumma på" och bara generalisera utan poängen är att resonemangen kring hållbar utveckling (som står på tre pelare: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) måste hänga samman från enskilda händelser och belastningar på miljön upp till lands- och världsomfattande modeller. Detta är förstås mycket jobbigare än att bara köpa en CO2-säkrad burgare på Max och må bra, men för att få en rättvisande bild av tex stadens eller jordbrukets roll måste helheter betraktas.
Stefan skummade igenom en stor mängd ideer, grafer (Västmanland kommer om utvecklingen fortsätter vara utan mjölkkor inom ett drygt decennium) och information på 1 timme, så det är svårt att återge detta på ett blogginlägg så jag ska fokusera på hans huvudspår.
1. Modellerna för att hantera hållbar utveckling, både de vetenskapliga och de ekonomiska, måste öka i komplexitet. Att tex säga att nötköttsproduktion är belastande för miljön utan att betrakta näringens betydelse för de lokala sociala, ekonomiska och ekologiska systemen är meningslöst. Systemtänkande.
2. Ett system för att handla med hållbar utveckling likt det för utsläppsrätter, fastän där marknaden och inte politiken styr. Säljare som kan erbjuda "kolsänkor" och företag som frivilligt köper detta för att kunna bedriva en miljöneutral verksamhet. Ett certifieringssystem för detta.

Efter sedvanligt fika (Kumla, Ransta och Ranstaby Centerkvinnor) på ett C-arrangemang så hade vi en öppen diskussion om hur ideerna skulle kunna tolkas och tillämpas. Flera goda åsikter och ideer kom fram.
"Sätt en glaskupa över en 'hållbar stad' " och se hur länge den klarar sig!"
"Många inom Centern borde vara experter på komplexa system eftersom de drivit jordbruk. De är därför  ofta bättre på att driva en kommun än en del experter."
"Om det fanns en politisk vilja skulle redan Sverige kunnat prissätta hållbar produktion högre (oavsett EU)"

Jag anser personligen att för alla intresserade av hållbar utveckling i allmänhet eller miljöintresserade Centerpartister i synnerhet, så är Stefan en given föreläsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar