söndag 4 december 2011

Salas skolmat är bra - nu kan den bli ännu bättre

Som en del av en långsiktig strategi att förbättra Salas skolmat har Centerpartiet och Alliansen sett till att ordna nya tillagningskök på så många skolenheter som möjligt fram tills vi förlorade makten i fjol. Ska man vara snäll mot Framtid Sala så har den avbrutna utbyggnaden av köken säkert berott på större och mer påträngande problem, så det var med en positiv förvåning majoriteten på kommunstyrelsen i torsdags biföll Carola när hon för oppositionen yrkade att man skulle ta nästa steg och se om tillagningen ute i bygderna kan upphandlas.
Tänk er lokalt upphandlad och producerad mat, utan de hinder vid upphandling som åligger en kommun. Då skulle man också på små enheter återfå den dynamik som inte ryms i den nya kostorganisationen. Håller tummarna för att det kommer igång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar