tisdag 6 december 2011

Insändare: Valfrihetsreformer gynnar kvinnolöner


Efter ett år med fördjupad (om än fortfarande grund) inblick i kommunalpolitikens mekanik skriver jag följande insändare till Sala Allehanda med avsikt på kvinnolöner och avregleringar/valfrihetsreformer inom skola och omsorg.

Valfrihetsreformer gynnar kvinnolöner

Det har nog inte kunnat undgå någon att kvinnor generellt sett får sämre betalt för samma arbetsinsats som om en man utfört det. I den kommunala ekonomin kan man se att de vårdande förvaltningarna domineras av kvinnor medan de som sköter teknik, skötsel och kontroll har en större andel män. När det är dags för lönerevision kan de senare välja att ”bära sina kostnader” genom att ta ut höjda avgifter av brukarna medan kvinnonämnderna bara har att välja mellan att antingen sänka kvaliteten eller att begära mer pengar av kommunen.
Att detta ger helt olika spelregler för kvinnor och män i det offentliga blir tydligt då en ”hård” förvaltning tar över ansvaret för verksamheter från de mjuka förvaltningarna. Helt rätt upptäcker man då att underhållet och kvaliteten pressats till en nivå som egentligen inte är tillfredsställande. Man höjer underhållet och skickar tillbaka räkningen till den pressade nämnden (eftersom man själva får ”bära sina kostnader” på detta sätt) som då följaktligen får spara på annat eller tigga mer.
I en situation där flera nämnder konkurrerar om utökade ramar från en kommunstyrelse som kämpar med att få ekonomin att gå ihop, kommer alltid de olika villkoren för förvaltningarna göra att de som har fler sätt att hantera löneökningar kommer få högre avlönad personal.
Detta resulterar i att även om kvinnornas fack centralt avtalar om tillfredsställande löneökningar, kommer det slå tillbaka i ökad arbetsbelastning om nämnden internt ska bära sina lönepåslag. Det är bra med effektivisering till en viss grad, men denna press måste fördelas jämnt inom kommunen. Vi kan inte fortsätta förlita oss på kvinnors högre tolerans för sämre löneutveckling.
Min åsikt är att eftersom vi fortsatt i Sverige inte vill ta ut höga avgifter skola och vård, måste vi hitta andra sätt att stärka kvinnornas situation och det är där som valfrihetsreformerna kommer in. Det är en lång väg kvar innan de fungerar fullt ut, men när de gör det kommer även kvinnor få en större makt över var och hur de arbetar.

Mikael Jonsson(C), kommunalfullmäktige Sala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar