måndag 5 december 2011

Etniska svenskar och andra subkulturer


Jag läser och håller med Sakine Madon i allt hon skriver angående hur vi väjer för konflikter mellan våra ungdomar med avsikt på deras kulturella bakgrund, och därmed ger sidospår som SD mer röster och makt.
Jag själv reagerade på P1 igår när man i ett nyhetsprogram (studio 1?) talade om filmen Play och benämnde våra ungdomar "svenskar" och "invandrare". I diskussioner om detta säger jag alltid "svensketniska" och "kurdisk/arabisk/kroatisk/etc bakgrund". Detta är INTE för att vara politiskt korrekt, utan för att jag blir tokig på att man implicerar att en med tex kurdisk bakgrund inte är svensk (kolla passet för f-n) eller att en kulturell svensk automatiskt är normen för hur vi ska betrakta den individen. Självklart finns det olika kulturella sfärer, men de här ungdomarna gör som de gör för att de är individer, och de är alla svenskar om de har ett svenskt medlemskap.
Och om de inte ens har det än, så har de ändå alla rätten att ses som individer, både i positiv och negativ gärning. Gäng av alla sorter är ett otyg och ett av tecknen på att ungdomarna är otrygga. Politisk korrekthet som hindrar oss från att våga ta steget och lösa problemen stör mig evinnerligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar