måndag 19 december 2011

Den nya politiska organisationen i Sala, beslut i KF

Som jag skrev om i oktober, så är en ny politisk orgaisation på gång i Sala. I dagens KF togs beslutet om den, där det nu ska gå in i fasen med att utreda arvoden och förvaltningsorganisation. I april återkommer man med förslag, så snabbt ska det gå. Allliansen har fått mycket hörsammat, så det "enda" vi opponerar oss om egentligen är hastigheten. Vi vill sjösätta detta först efter ett val, dvs januari 2015. Men nu blir det 1 juli 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar