torsdag 12 maj 2011

Demokratiutveckling i Sala

Sitter på kommunstyrelsemöte i Sala och lyssnar på en föredragning av kommunchefen om arbetet inför att förändra Salas politiska organisation som kan komma att beslutas under hösten och träda i kraft 2012. Man kan följa processen på Salas hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar