måndag 2 maj 2011

Lokaltrafik lokalt, länstrafik på länsnivå.


Appropå att jag i helgen skrev om Kristina Östman (C) och kollektivtrafiken i Tillberga, så ser jag i ett inlägg från Johan Örjes(C) att i Uppland har man i respons på den nya kollektivtrafiklagstiftningen beslutat att låta landstinget sköta trafiken i hela länet. Även i västmanland pågår diskussioner kring detta. Jag anser att länstrafiken, dvs stomtrafiken mellan stora knytpunkter ska skötas av länstrafiken, plus förhandlingar med SJ och liknande bolag. Däremot kan inte ett länstrafikbolag på allvar sköta en kommuns behov, särskilt inte utanför residensstaden. Sala betalar med all sannolikhet för mer än det får av VL, plus att vi lokalt troligtvis kan arbeta mer dynamiskt och skräddarsy våra behov mer, och handla upp mer lokalt. Landstinget finns bara till som en nivå när kommunerna behöver sammarbeta. När vi inte behöver det, då fyller det ingen funktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar