måndag 30 maj 2011

Sala satsar (mer) på förskolan


Precis nyss beslutade vi i Sala kommunfullmäktige att avsätta 18,2 miljoner i investeringar för att bygga sex nya avdelningar i Gärdesta i Sala tätort. Det innebär att ett långt arbete nu mynnar ut att vi kommer ner i gruppstorlekar på 14 (småbarn) / 21 (större dagisbarn). Skönt, och ytterligare ett bevis på att vi i Salaär en familjekommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar