måndag 2 maj 2011

Usama bin-Laden död - avtrycken i vår vardag

Jag läser att Usama bin-Laden ska ha dödats vid en aktion i Pakistan. Al-Quaida's roll i världspolitiken under 2000-talets första decenium i världpolitiken var stor och var en av de företeelser som formade världspolitiken, oavsett deras reella fara för vanliga medborgare. När vi flyger, när vi använder internet, när vi tar emot nya medborgare - överallt kan vi se effekterna av terroristoron och, i vissa fall, en del parters överreaktion på det. Jag är en av dem som tror att de demokratiska revolutioner som pågår i arabvärlden just nu är början på slutet för terroriströrelserna som vi känner dem idag. Med det erkännande som arabiska demokratier kommer att få i resten av världen, blir känslan av mindervärde och rotlöshet mindre bland de som annars tar till självmordsdåd. Terrorism har alltid varit den nedtrycktes eller marginaliserades sista utväg, inte det föredragna förstavalet. Usamas död kommer symboliskt nog när hans rörelses extrema metoder överskuggas av breda folkuppror. För mig är 2011 ett lika historiskt år som 1989.
AB,Expressen, SvD, DN, SVT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar