måndag 2 maj 2011

Giniindex - Sverige har världens minsta lönespridning


Jag påminns idag om det så kallade Giniindexet, som beskriver hur spridda ett lands löner är enligt en sk Lorentzkurva. Det intressanta är att Sverige i detta index hamnar i ena extrempunkten, vi har minst spridning i världen. I andra änden ligger Namibia. Kul när matematik och politik kan samsas om att vara intressanta tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar