tisdag 31 maj 2011

Hela Sverige ska leva (och beskattas?)

Carola Gunnarsson(C), oppositionsledare i Sala och gruppledare för (C) i SKL skriver väl i VLT om hur förnyelsen av skatteutjämningssytemet ska leda till att hela sverige ska (fortsatt) leva. Vi knöt an till samma tema i insändaren med Anna-Karin Hatt, Carola och mig, och jag kan bara hålla med i att man måste se Sverige som regioner och inte enskilda kommuner. Realiteten idag är att pendling mm gör kommunperspektivet ett bland flera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar