torsdag 26 maj 2011

Lagstadga om landsbygdens rätt till offentlig service

Det är med stor glädje jag kan meddela att Anna-Karin Hatt(C), Sveriges IT- och regionminister, skriver ett debattinlägg tillsammans med mig och Carola Gunnarsson om att nu räcker det med neddragningar på landsbygden och i utsatta stadsdelar. Centerpartiets förnyelsegrupp för tillväxt kommer föreslå att en lagstadgad miniminivå på offentlig och privat service ska upp på agendan som Centerpartiet driver. Läs pressmeddelandet här. Insändaren klipper jag in här nedanför.

Lagstadga om landsbygdens och förortens rättigheter
När skatteutjämningskommittén nyligen kom med sitt slutbetänkande om hur skatterna fortsättningsvis ska fördelas mellan kommunerna kom man fram till samma slutsats som Centerpartiet dragit för länge sedan; Sveriges tillväxt är summan av alla regioners tillväxt. Ur det perspektivet gynnas alla av skatteutjämningssystemet. Forskningen stödjer detta och därmed torde diskussionen kunna fokusera på att hitta balans i systemet, inte ifrågasätta dess vara eller inte vara.
Vi i Centerpartiet överväger nu att komplettera detta med ett lagstöd där landsbygdens eller förortens folk och företagande garanteras en lägstanivå där alla ska ha rätt till grundläggande kommersiell service och samhällsservice för att kunna leva ett gott liv och driva företag.
När det gäller bredband, mobil telefoni eller kollektivtrafik finns det på samma sätt mycket som staten kan göra genom att skapa förutsättningar för en infrastruktur som är tillförlitlig och helt utbyggd. Det finns ibland ett synsätt att storstad och landsbygd står i motsats till varandra eller att förorten är sämre än andra stadsdelar, men tvärtom finns Sveriges framtid i hela Sverige. Många av landets unga framtidslöften växte upp i en småort, och många är de framgångsföretag som startat i en källarlokal i förorten. Centerpartiet står för ett helhetsperspektiv där Sverige är en enhet som blir mer om alla arbetar tillsammans. Alla delar av Sverige kan och ska växa.
Anna-Karin Hatt(C), It- och regionminister
Carola Gunnarsson(C), oppositionsråd Sala och gruppledare för Centerpartiet i SKL
Mikael Jonsson(C), kommunfullmäktige och ledamot av demokratiberedningen Sala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar