fredag 14 januari 2011

Till vårdnadsbidragets försvar


Både i riksmedia och i Sala Allehanda attackeras nu vårdnadsbidraget efter en rapport från SCB om hur det fungerat och vilka som sökt det. Argumenten som de hittar fokuserar på att det är en liten del av befolkningen som sökt det och att 9 av 10 är kvinnor. Men då läser man statistiken ensidigt. Man kan också se att:


  1. Tendensen är att antalet dubblats varje år (se bilden ovan)
  2. Det är inte höginkomsttagare som söker bidraget utan de som söker det ligger strax under medelinkomsten. (Men medsökandes inkomst är högre än medel, men de är också oftast män, så inget konstigt i det, deras medelinkomst är inget speciellt hög heller)
  3. Det är fler ensamstående än befolkningssnittet som söker bidraget.

Ekonomiskt så har det varit en vinst för landet på 100-tals miljoner, läs Mikael Oscarsson, riksdagsledamot KD, som också retoriskt undrar om 90% kvinnor hemma med sina egna barn är värre än en förskola där 90% andra kvinnor tar hand om ens barn?

Missa inte min kommentar till Ing-Marie när SA nu väljer att lägga in den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar