lördag 29 januari 2011

Centerpartiets valanalys och örat mot marken


SItter här och läser Centerpartiets valanalys som kom igår. För er som inte hunnit göra det finns den länkad från Annie Johanssons sida, som också var ordförande. Se även Johan Hedin, Magnus Andersson, SvD, DN, AB.

Idag ska jag passande nog på inspirationsdag där Anders W Johansson, som också satt med i valanalysgruppen, kommer. Det ska bli högintressant.
Långversionen är högintressant och jag kommer återkomma med en egen analys av den, med särskilt fokus på implikationerna för Västmanland och Sala där jag ser dem.
Men också mina egna ideer, där fokus är på förslag som vänder trenden på landet. För i storstäderna växer Centerpartiet (Se s11 i långversionen).
Förslag nummer 1:
Hitta våra väljare! Vi kan inte sitta och gissa oss till frågor i en krympande grupp av partiaktiva. Här i Sala är träffarna med hela kommunkretsen välbesökta och med hög stämning, MEN, 80-90% av medlemmerna då är pensionärer. Inget fel i det om vi vore ett parti med den profilen, KD skulle väl varagröna av avund, men i detta fall är det frågan om att vår återväxt är för liten. Inget CUF i Sala (i princip), och vi som kommit nya senaste fem åren har generellt sett en varierad bakgrund med den gemensamma nämnaren att vi som regel bor på landetmen INTE arbetar inom jordbruk/skogsbruk.
Konkret ide: Centerpartiet Västmanland köper in en minibuss, sprayar den med en stor centerlogga med ett öra i mitten, och så åker vi runt i landskapet och har möten med folk där vi frågar vad deras vardagsproblem är och ser om vi kan driva de frågorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar