fredag 28 januari 2011

Insändare i Sala Allehanda om Västerfärnebo

Idag kom min tredje insändare in, om hoten och möjlighterna kring Västerfärnebo högstadium.
Läs om det här. I papperstidningen står det mer om skolan, men den har jag inte hunnit köpa än.... ;-)

I kommentarerna skriver "Lasse" om sin syn på demokrati, och här är mitt utförliga svar:

Tvärtemot vad du antyder, så är demokrati i allmänhet inte fråga om att några få ska driva igenom deras personliga agendor . Min erfarenhet från Sala kommun är att vi fritidspolitiker (de flesta av oss är glada amatörer som gör detta utöver vår övriga vardag) med stöd och råd av folk och förvaltning tar beslut som i möjligaste mån är förankrade i verklighetens förutsättningar. Att vara politiker är att vilja något, men det är också att välja. Att med varsamhet och ansvar spendera så lite som möjligt av de pengar som du och andra kommuninnevånare slitit ihop. För det är inte politikernas pengar, eller skolornas pengar, utan det är sjuksköterskans, bondens och lärarens pengar som betalar för Västerfärnebos högstadium. Det är jag i Ransta, det är Irina i Åkra, och så vidare som solidariskt bidrar. Och så ska det vara. Men. Av samma skäl som jag i min insändare förra veckan kritiserade hur Salas Bästa inte öppet redovisar sina resonemang kring tex ett nytt kulturhus, så kan jag som skolpolitiker inte heller blunda för den verklighet förvaltningen beskriver: att just nu är det i hög grad andra skolor och elever som bör upp och bekostar att Västerfärnebo har kvar sitt högstadium. Vi politiker i allmänhet är orsaken till varför tex Kilbo fick sin nya utbyggnad, mot förvaltningens råd, men det finns en gräns för hur långt vi kan gå. Det jag vill säga med min insändare är att om Västerfärnebo är beredda att kämpa för sin skola, och med lokalt engagemang gjuta liv och kraft i den, så kommer vi i Centerpartiet att stödja det.

Återkommer med svar till Elisabeth Smeds.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar