måndag 24 januari 2011

Mer invandring ger fler borgare?

Ja, enligt Ekonomistas artikel kring forskningen på sambanden mellan stödet för omfördelningsssystemen och ökad invandring så kan det indirekt vara så. Eller rättare sagt; om skillnaderna i samhället blir större pga att vi får en ny invandrarunderklass, så kommer det att bli allt tuffare för de som vill försvara trygghetssystemen som de ser ut idag.
Om de som har tjänat ihop pengar i allt för stor grad upplever att de inte kommer att utnyttja de 50-60% av lönen som de ger till staten, så minskar stödet på ett naturligt sätt. Bra eller dåligt? Den svenska modellen kommer hur som helst sättas under press att förändras. Rimligtvis går vi mot ökad valfrihet och eget ansvar där man som individ har en basnivå där man sedan genom sparande kan öka på möjligheterna. Jag tror att debatten kommer fortsättas att förflyttas från att alla ska dela lika på allt till var miniminivåerna ska ligga.
Och om vi inte tar tag i frågorna kommer SD fånga upp fler röster. Här har Alliansen, och egentligen (S) också, ett intresse av att förändra systemet på ett hållbart sätt med breda lösningar. Ett nytt progressivt (S) borde kunna ta den processen, och tjäna på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar