måndag 24 januari 2011

Svensk skola vilar på ovetenskaplig grund


I Senaste numret av Skolvärden tas det upp att svensk skola i hög grad inte utgår från forskning när skolan utformas, och att metoder som används tvärtom kan vara rent negativa. Av de metoder som faktiskt fungerar står "Strukturerad utvärdering av enskilda lärare" överst.

Håller helt med. Intressant att notera att jag under mina snart 10 år som lärare aldrig haft ett pedagogiskt betingat klassrumsbesök av någon av de fem rektorerna jag haft. Visst förekommer korta diskussioner under det årliga samtalet med chefen, men det rör sig i det abstrakta utan möjlighet för rektorn att koppla det till min faktiska insats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar